Xây Dựng Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Trường Thành

CÔNG TY GỖ TRƯỜNG THÀNH
UYÊN HƯNG, NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG
CÔNG SUẤT : 400M3/NGÀY ĐÊM