Giới thiệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG ĐÔNG Á-DACO

Hoạt động các lĩnh vực sau:

 

Về môi trường:

-Thiết kế, xây dựng công trình xử lý nước thải (sinh hoạt và sản xuất).

-Bảo trì, vận hành Hệ thống xử lý nước thải.

-Xử lý khí thải.

-Đánh giá tác động môi trường cho các dự án.

-Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đơn giản cho các nhà máy, xí nghiệp.

-Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

-Lập báo cáo môi trường lao động định kỳ.

-Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý môi trường.

-Thu gom, vận chuyển, xử lý rác , chất thải rắn (nguy hại và không nguy hại).

-Lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc tự động, thiết bị đo lưu lượng nước thải.

Về xây dựng:


-Theo dõi, giám sát, thi công, kiểm định công trình xây dựng.

-Thiết kế, dự toán khối lượng các công trình xây dựng.

-Khoan cọc nhồi, thi công nền móng công trình.

-Thi công công trình dân dụng, công nghiệp.

-Thi công nhà xưởng, nhà kho, nhà phố...

Lĩnh vực kinh doanh khác:

-Cung cấp thiết bị môi trường: máy bơm, máy thổi khí, đĩa phân phối khí, bơm định lượng hóa chất,thiết bị điều chỉnh pH và DO...

-Hóa chất xử lý nước thải.

-Cung cấp các thiết bị, dịch vụ liên quan PCCC: lập giấy phép đạt tiêu chuẩn PCCC của nhà xưởng, bảo trì hệ thống PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy, thiết bị báo cháy tự động...