Xây Dựng Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÚ ĐỈNH

DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG
CÔNG SUẤT : 500M3/NGÀY ĐÊM